1. Anh Hứa Rồi Quên – Kavie Trần
Nghe ca khúc 'Anh Hứa Rồi Quên'
2. Tại Vì Yêu Anh – Kavie Trần
Nghe ca khúc 'Tại Vì Yêu Anh'
3. Khi Yêu Mới Biết Đau – Kavie Trần – Chu Bin
Nghe ca khúc 'Khi Yêu Mới Biết Đau'
4. Níu Kéo Là Đớn Đau – Kavie Trần
Nghe ca khúc 'Níu Kéo Là Đớn Đau'
5. Em Vẫn Mãi Yêu Anh – Kavie Trần
Nghe ca khúc 'Em Vẫn Mãi Yêu Anh'
6. Hạnh Phúc Trong Mơ – Kavie Trần
Nghe ca khúc 'Hạnh Phúc Trong Mơ'
7. Lời Mật Ngọt Dối Gian – Kavie Trần
Nghe ca khúc 'Lời Mật Ngọt Dối Gian'
8. Anh Yêu Tuyệt Vời – Kavie Trần
Nghe ca khúc 'Anh Yêu Tuyệt Vời'
9. Phủ Phàng – Kavie Trần
Nghe ca khúc 'Phủ Phàng'
10. Mãi Mãi Yêu Anh – Kavie Trần
Nghe ca khúc 'Mãi Mãi Yêu Anh'
11. Hãy Cứ Là Tình Nhân – Quách Tuấn Du – Kavie Trần
Nghe ca khúc 'Hãy Cứ Là Tình Nhân'
12. Lầm Lỡ – Kavie Trần
Nghe ca khúc 'Lầm Lỡ'
13. Em Mất Anh Thật Rồi – Kavie Trần
Nghe ca khúc 'Em Mất Anh Thật Rồi'
14. Cuộc Tình Phôi Phai – Kavie Trần
Nghe ca khúc 'Cuộc Tình Phôi Phai'

http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3playlist.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW70EZ6Z||1&songID=0&_mp3=&autoplay=false&wmode=transparent

Advertisements