Cuộc họp báo ngày 10/1 là cuộc họp báo trước ngày diễn ra Chung ket viet nam next top model
Phần 1
http://www.vietnamnexttopmodel.com/media/system/swf/player.swf
phần II
http://www.vietnamnexttopmodel.com/media/system/swf/player.swf
phần III
http://www.vietnamnexttopmodel.com/media/system/swf/player.swf
phần IV:
http://www.vietnamnexttopmodel.com/media/system/swf/player.swf

Nghe nhac mp3 » Tin tức Sao

Advertisements